Punerea în aplicare a cerințelor dumneavoastră speciale reprezintă o operațiune de rutină pentru noi. Termenii de specialitate privind mesele elevatoare sunt disponibili în Glosarul nostru tehnic.

Glosar