Осъществяването на Вашите специални изисквания е ежедневие за нас.  Термините за подемните платформи ще намерите в нашия технически Терминологичен речник.

Терминологичен речник